Missie, Visie en Kernwaarden

Missie

Seek Justice heeft een diep verlangen om samen recht te brengen op plekken waar onrecht is.

Visie

“Leer goed te doen, zoek het recht!” Wij willen met jou leren om recht te doen en hier actief naar op zoek gaan. Ons verlangen is dat wij de handen ineenslaan als samenleving om er voor te zorgen dat er recht gedaan wordt aan de mensen in ons land en de landen om ons heen. Dit doen wij vanuit een gebroken hart en een diepe bewogenheid door de extreme armoede, pijn, verdriet en eenzaamheid die wij met eigen ogen hebben gezien. Maar ook omdat wij in de Bijbel lezen dat dit een essentieel onderdeel is van onze christelijke identiteit als stichting en als individu. Wij geloven dat iedereen iets wil en iets kan doen in de strijd tegen onrecht. Daarom willen wij zelf het verschil maken maar ook andere individuen en groepen (kerken) activeren door te faciliteren. Wij hebben veel projecten als stichting georganiseerd en uitgevoerd, om met die ervaring vervolgens anderen te helpen een project op te zetten. Zo wordt onze droom werkelijkheid, namelijk dat iedereen onderdeel wordt van deze stroom van recht in ons land en in de landen om ons heen.

“Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de zaak van de weduwe.” (Jesaja 1:17)

“Recht betekent dat een ieder krijgt wat hem of haar toekomt.”

Wij brengen o.a. recht door:

  • Verse maaltijden te bereiden in een gaarkeuken en uit te delen aan de mensen die leven in de onderklasse van de samenleving;
  • Verse maaltijden te bereiden op locatie met onze eigen foodtruck, om die maaltijden vervolgens uit te delen aan mensen die leven in de onderklasse van de samenleving;
  • Omzien naar eenzame ouderen;
  • Grootschalige kerstpakkettenacties;
  • Inzamelacties voor vluchtelingen in binnen- en buitenland;
  • Missies naar het buitenland (bijvoorbeeld; helpen in het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland en in de sloppenwijken in Uganda). 

Liefde

Wij geloven in de enorme kracht van de onvoorwaardelijke liefde die wij mogen uitdelen. Wij hebben vele gebroken levens zien veranderen door de innerlijke heling en genezing die deze liefde bewerkt. Onze liefde is onvoorwaardelijk, het raakt niet op en het geeft zonder iets terug te verwachten. Die liefde staat centraal in alles wat wij doen.

Passie

Wij hebben enorm veel passie voor datgene wat wij doen. Wij stoppen onze ziel en zaligheid in elk project wat wij neerzetten met onze vrijwilligers omdat wij zien dat het levens veranderd. Zien wat voor impact onze projecten hebben is steeds weer de motivatie om door te gaan met dit prachtige werk. Wij hebben veel passie, grote dromen en diepe verlangens om met jou impact te hebben in dit land en in de landen om ons heen.

Verbondenheid

Wij geloven in de kracht van verbinding. Wij kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen. Samen staan wij sterk in de strijd tegen onrecht. Wij brengen niet alleen recht, maar dat doen wij met elkaar. Wij helpen anderen om op hun eigen plek, door middel van een project op maat, recht te brengen. Wij zoeken de verbinding en helpen jou op weg! Met elkaar kunnen wij dit land veranderen!

Beleidsplan​

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van mensen in de onderklasse van onze samenleving in de breedst mogelijke zin en het verrichten van al zodanige handelingen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van financiële middelen en producten, alsmede door het inzetten van vrijwilligers. Het ondersteunen doet de stichting op een hele laagdrempelige en praktische manier door bijvoorbeeld gratis maaltijden of kerstpakketten uit te delen. Het hele beleidsplan is hier te bekijken:
Beleidsplan Seek Justice 

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of een andere beloning in welke vorm dan ook.

ANBI

Stichting Seek Justice is een ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vind je onze ANBI-gegevens op een rij:

Stichting Seek Justice 
RSIN: 862263748
KvK-nummer: 81903502 | 
Rekeningnummer: NL47 INGB 0007669158

Functies binnen de stichting

Voorzitter – Belinda Kerkdijk

Secretaris – Melissa Wessels

Penningmeester – Gijs Pols